Publicerad 2021-07-16 14:55

Senast uppdaterad 2021-07-16 15:00

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 13 juli. Protokollet ät nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.