Publicerad 2021-07-22 10:19

Senast uppdaterad 2021-07-22 10:35

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 15 juli. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.