$left
$middle

Publicerad 2021-08-20 15:47

Senast uppdaterad 2021-08-20 15:51

Anslag:justerat protokoll.

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.