Publicerad 2021-09-03 09:01

Senast uppdaterad 2021-09-03 09:05

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 3 september. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.