Publicerad 2021-09-03 15:14

Senast uppdaterad 2021-09-03 15:20

Anslag:justerat protokoll

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 25 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.