Publicerad 2021-09-07 11:26

Senast uppdaterad 2021-09-07 11:30

Kungörelse: samråd av detaljplan.

Förslag till detaljplan för del av Rosengård 131:25, Dp 5671, finns tillgängligt för samråd under tiden 7 september till 5 oktober.