Publicerad 2021-09-09 15:59

Senast uppdaterad 2021-09-09 16:02

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden hade sammanträde 31 augusti. §§269-307 i protokollet är justrerade och har till kännagivits genom anslag.