Publicerad 2021-09-10 10:07

Senast uppdaterad 2021-09-10 10:09

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 10 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.