Publicerad 2021-09-13 10:35

Senast uppdaterad 2021-09-13 10:55

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 13 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.