Publicerad 2021-10-06 15:26

Senast uppdaterad 2021-10-06 15:32

Anslag: justerat protokoll

Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 22 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.