Publicerad 2021-10-07 09:59

Senast uppdaterad 2021-10-07 10:22

Anslag: Justerat protokoll

Kulturnämnden hade sammanträde 29 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.