Publicerad 2021-10-08 12:13

Senast uppdaterad 2021-10-08 12:16

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 29 september. §§ 308-334 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.