Publicerad 2021-10-13 08:49

Senast uppdaterad 2021-10-13 08:56

Anslag: justerat protokoll.

Valnämnden hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.