Publicerad 2021-11-17 13:10

Senast uppdaterad 2021-11-17 13:12

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.