Publicerad 2021-11-18 14:04

Senast uppdaterad 2021-11-18 14:07

Anslag: justerat protokoll.

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.