Publicerad 2021-11-22 13:57

Senast uppdaterad 2021-11-22 14:03

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 15 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.