Publicerad 2021-11-23 11:36

Senast uppdaterad 2021-11-23 11:43

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 16 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.