Publicerad 2021-11-24 14:39

Senast uppdaterad 2021-11-24 14:41

Anslag: justerat protokoll.

Miljönämnden hade sammanträde 23 november. §§ 192 - 194 i protokollet är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.