Publicerad 2021-11-24 14:30

Senast uppdaterad 2021-11-24 14:37

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 16 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.