Publicerad 2021-11-25 12:56

Senast uppdaterad 2021-11-25 12:58

Anslag: justerat protokoll.

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 24 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.