$left
$middle

Publicerad 2022-01-05 14:01

Senast uppdaterad 2022-01-05 14:05

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 5 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.