$left
$middle

Publicerad 2022-01-11 09:08

Senast uppdaterad 2022-01-11 09:12

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 11 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.