$left
$middle

Publicerad 2022-01-12 13:46

Senast uppdaterad 2022-01-12 13:49

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 22 december. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.