$left
$middle

Publicerad 2022-03-25 13:19

Senast uppdaterad 2022-03-25 13:21

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.