$left
$middle

Publicerad 2022-05-06 11:27

Senast uppdaterad 2022-05-06 11:29

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.