$left
$middle

Publicerad 2022-05-09 10:04

Senast uppdaterad 2022-05-09 10:06

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.