$left
$middle

Publicerad 2022-05-10 11:42

Senast uppdaterad 2022-05-10 11:48

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 10 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.