$left
$middle

Publicerad 2022-05-13 14:23

Senast uppdaterad 2022-05-13 14:29

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 3 maj. §§37-45 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.