$left
$middle

Publicerad 2022-06-09 15:23

Senast uppdaterad 2022-06-09 15:27

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 30 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.