$left
$middle

Publicerad 2022-06-10 14:22

Senast uppdaterad 2022-06-10 14:25

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.