$left
$middle

Publicerad 2022-06-13 11:54

Senast uppdaterad 2022-06-13 11:59

Anslag: justerat protokoll.

Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. § 16 i protokollet är omedelbart justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.