$left
$middle

Publicerad 2022-06-14 09:12

Senast uppdaterad 2022-06-14 09:18

Anslag: justerat protokoll.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.