$left
$middle

Publicerad 2022-06-15 15:01

Senast uppdaterad 2022-06-15 15:06

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 23 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.