$left
$middle

Publicerad 2022-06-16 15:49

Senast uppdaterad 2022-06-16 15:51

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads - och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.