$left
$middle

Publicerad 2022-06-20 15:08

Senast uppdaterad 2022-06-20 15:16

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.