$left
$middle

Publicerad 2022-06-21 15:15

Senast uppdaterad 2022-06-21 15:26

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 21 juni. §195,196, 202, 214, 227 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.