$left
$middle

Publicerad 2022-06-16 14:05

Senast uppdaterad 2022-06-16 15:46

Kungörelse: Ansökan om bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.