$left
$middle

Publicerad 2022-09-07 14:24

Senast uppdaterad 2022-09-07 15:54

Anslag: Justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 31 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv