$left
$middle

Publicerad 2022-09-15 15:02

Senast uppdaterad 2022-09-15 15:07

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämndens delegation för bostadsanpassningsbidrag hade sammaträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv