$left
$middle

Publicerad 2022-09-19 10:15

Senast uppdaterad 2022-09-19 10:17

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 23 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv