$left
$middle

Publicerad 2022-09-22 14:08

Senast uppdaterad 2022-09-22 14:15

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv