$left
$middle

Publicerad 2022-11-15 07:54

Senast uppdaterad 2022-11-15 15:46

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 8 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv