$left
$middle

Publicerad 2022-11-18 07:36

Senast uppdaterad 2022-11-18 07:38

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 16 november. §§ 175-187 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

sv