$left
$middle

Publicerad 2023-08-18 08:02

Senast uppdaterad 2023-08-18 08:07

kungörelse: ansökan om bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

sv