$left
$middle

Publicerad 2023-09-05 11:47

Senast uppdaterad 2023-09-05 11:52

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 28 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv