$left
$middle

Publicerad 2023-09-13 15:26

Senast uppdaterad 2023-09-13 15:36

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 september. §§ 185 och 191 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

sv