$left
$middle

Publicerad 2023-09-14 15:38

Senast uppdaterad 2023-09-14 15:43

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 5 september. §§ 45-47 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

sv