$left
$middle

Publicerad 2023-09-15 16:15

Senast uppdaterad 2023-09-15 16:19

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 5 augusti. §§ 86-93 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

sv