$left
$middle

Publicerad 2023-09-18 11:48

Senast uppdaterad 2023-09-18 11:54

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 29 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv