$left
$middle

Publicerad 2022-06-14 15:25

Senast uppdaterad 2022-06-14 15:31

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde13 juni. §387 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll från 13 juni.